สิ่งที่น่ากลัว คือ สิ่งที่เราเชื่อว่าไม่น่ากลัว

อีกหนึ่งสนามบินที่ว่ากันว่า บินยากที่สุด

ท่าอากาศยานนานาชาติตริภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล

ถามว่าทำไม?

ก็เพราะสนามบินนี้ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงและอากาศเกือบตลอดปีมักไม่ค่อยดี

ด้วยอากาศส่วนใหญ่จะมีเมฆปกคลุม

เราเลยไม่ค่อยได้เห็นภูเขาที่อยู่ล้อมรอบ

แต่ยิ่งไม่เห็นพวกเรานักบิน ยิ่งต้องระวังต้องกลัว

เหมือนชีวิตเราไหมครับ?

สิ่งที่น่ากลัวกลับไม่ใช่สิ่งที่เราได้เห็น

แต่สิ่งทีน่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่เรามองไม่เห็น….

เพราะ “ความเชื่อ” ที่คิดว่ามันไม่มี…หรือจะไม่เกิดขึ้นต่างหาก

จงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับ

: ภาพนี้ถ่ายใน Simulator และแนวสีขาวๆ

ที่เห็นไม่ใช่เมฆ คือภูเขาทั้งหมดครับ