คำถามชวนให้คิด

เด็กชายคนนี้มีทางรอดไหม?ขข

ถ้ามีวิธีการคืออะไร?

พรุ่งนี้มาเฉลยคำตอบครับ


#เรื่องราวดีๆอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ