คุ้นค่าที่จะฝัน

ถ้าฝันจะบินไปให้ถึงดวงจันทร์

หากแม้ พลาดฝัน…

อย่างน้อยมันก็ยังคุ้มค่า

เมื่อพบว่า เราได้อยู่ท่ามกลางหมู่ดาว

#เรื่องราวดีๆอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

Credit Photo by : Knate Myers