ภาพหนึ่งภาพแทนคํานับล้านคำ

“ภาพหนึ่งภาพแทนคํานับล้านคำ”

ภาพที่เห็นทำให้ผมไม่สามารถ
ที่จะปล่อยผ่านเลยไปได้ครับ

รับตะกร้าจากลุงมา
มันหนักกว่าที่ผมคิดไว้มากครับ

รู้สึกอิ่มเอิบใจกับพรที่คุณลุงมอบให้ผม

ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วครับ
ขอให้ภาพนี้บรรยายความหมายที่สมบูรณ์แบบเอง

ขอจบด้วยประโยคนี้นะครับ

” คุณลุงแบกตะกร้า
คงมีแต่คนบ้าที่แบกปัญหา

คุณลุงพิการที่แขนขา
บางคนที่มีวาสนา…
กลับพิการที่หัวใจ ”