คนละมุม(มอง)

ที่มุมเดียวกันของห้อง

บางคนเห็นอุปสรรค บางคนเห็นโอกาส

ขึ้นอยู่กับคุณแล้วหละว่า

จะยอมจนมุมหรือไม่?