ขอให้เพิ่มความพยายาม

ใกล้ปีใหม่แล้ว

หลายคนคงคิดจะตั้งเป้าหมายใหม่ๆ


ก่อนตั้งเป้าหมาย ใหม่

อยากให้ย้อนกลับไปมองเป้าหมายเดิม

ว่าเราเดินมาได้ไกลแค่ไหนแล้ว…


ขอให้เป้าหมายในปี 2562 

เป็นแรงขับเคลื่อน ให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้านะครับ