“ประกาศ”เพื่อไม่พลาดเป้าหมาย

แรงขับเคลื่อนที่ได้จากคนรอบข้าง
สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อให้เกิดขึ้นกับหลายๆคน

มั่นใจ กับเป้าหมาย
บอกกับตัวเอง
ลองบอกกับคนรอบข้างดูด้วยสิครับ


มันอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่คุณคาดไม่ถึงที่เสริมเพิ่มจากพลังขับเคลื่อนภายในตัวคุณเองก็เป็นไปได้นะครับ

Leadership Pillars :

Challenge