ดีกว่าใครไม่เท่ากับดีกว่าตัวเอง

ถ้าเราจะมองหาคนที่เราดีกว่า

คงมองหาไม่ยากหรอกครับ

แต่ถามตัวเองก่อน ว่าได้ประโยชน์อะไร

ตัวเราเก่งขึ้น ดีขึ้น พัฒนาขึ้นหรือเปล่า

ดีกว่าใครๆ จะมีประโยชน์อะไรเล่า

ถ้าตัวเราไม่ดีขึ้นกว่า คนเดิมเมื่อวันวาน…