สอนงาน สร้างคน สร้างความสัมพันธ์

หนึ่งในการจะพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

ให้มองที่วิธีการ สอนงาน ที่มีต่อลูกน้อง

ที่เขาทำอย่างต่อเนื่อง

เพื่อหวังที่จะพัฒนาลูกน้อง ให้ดีขึ้นเก่งขึ้น

ไม่เว้นแม้กระทั่ง…

อาจจะดีกว่าตัวผู้นำ ในสักวันหนึ่งก็ตาม..

“ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายและลูกน้องอาจจบลงเมื่อคุณเปลี่ยนงาน,เปลี่ยนแผนก

แต่ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์จะยังคงอยู่ตลอดไปนานเท่านาน..”