ใครต้องรับผิดชอบ


จากกรณีเครื่องบินแอร์บัส 380 เที่ยวบินที่ TG 931 ถูกรถโหลดอาหารของบริษัท Servair ชนที่ปีกด้านขวาที่สนามบินปารีสชาร์ลส์เดอโกลล์
เมื่อวันที่ 17 เมษายนมี่ผ่านมา

แน่นอนครับไม่ใช่ความผิดของการบินไทย
แต่สิ่งที่ตามมาคือผลกระทบกับผู้โดยสารของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าความเสียหายจะเล็กน้อย
แต่เพื่อความปลอดภัยเราจำเป็นจะต้องยกเลิกเที่ยวบิน

ผู้โดยสารส่วนหนึ่งโอนย้ายไปยังสายการบินอื่น
แต่ส่วนมากต้องกลับเข้าพักที่โรงแรม
รอเดินทางในวันรุ่งขึ้น

นอกจากค่าเดินทาง,ค่าที่พักแล้วยังมีค่าอาหารที่การบินไทยต้องรับผิดชอบดูแลผู้โดยสารกว่า 400 ท่านอย่างเต็มที่

คำถามที่ตามมาคือ “ใครเป็นคนจ่ายในกรณีนี้?”

ผมอธิบายอย่างนี้ครับ
ในการยกเลิกเที่ยวบิน 1 เที่ยวบิน หากมีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น “ผู้รับผิดชอบ” จะเป็นตามนี้ครับ

1. บริษัทสายการบิน
“**เว้นแต่สายการบินจะพิสูจน์ได้ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะพิเศษที่อยู่นอกเหนือการควบคุม**”
เช่นความบกพร่องของการออกแบบ หรือขั้นตอนการผลิตของบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน การถูกวางระเบิด
การก่อการร้าย
แต่ความบกพร่องอื่นๆ ในระบบของเครื่องบิน หรือ “unforeseen technical problems”
บริษัทสายการบินต้องทำการรับผิดชอบหากมีการยกเลิกเที่ยวบิน

เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทวีปยุโรปผมจึง
อ้างอิงจาก European Court of Justice (ECJ) ครับ

2. บริษัทประกัน
โดยปกติสายการบินจะมีการทำประกันในลักษณะต่างๆที่ครอบคลุมอุบัติเหตุอยู่แล้ว
ขึ้นอยู่กับว่าจะทำครอบคลุมลักษณะใดบ้างและในวงเงินเท่าใด

3. ฝ่ายคู่กรณี
หากเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุบัติเหตุมีคู่กรณีเช่นตัวอย่างเหตุการณ์ของเครื่องแอร์บัส 380 ที่เกิดขึ้นนี้
ก็ต้องทำการ แจ้งให้ฝ่ายคู่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งส่วนมากถ้าเป็นบริษัท บริษัทเหล่านั้นก็จะทำประกันรับช่วงต่ออีกที

**กรณีที่เกิดขึ้นกับการบินไทย**
บริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนนี้ครับ
ซึ่งในกรณีนี้ยืนยันว่าทางบริษัทการบินไทยได้ทำประกันความเสียหายตัวเครื่องไว้เรียบร้อยแล้ว

จึงสรุปได้ว่าบริษัทการบินไทยและบริษัทประกันคงไปเจรจาบริษัทคู่กรณีเองในการชดเชยค่าเสียหายอื่นๆ
เชื่อว่าบริษัท Servair ต้องมีประกันความเสียหายส่วนนี้ไว้เช่นกัน

แต่เรื่องที่เราคำนึงถึงมากที่สุดไม่ใช่เรื่องเงินหรือการชดเชยค่าเสียหาย

แต่เป็นเรื่องความสะดวกสบายและการได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดสำหรับผู้โดยสารของเราทุกท่านครับ


กัปตันหมี
Facebook : takeoff2life
Facebook : เรื่องเล่าสีขาว
กัปตันหมี : Line@ @leadertoday
Mystoryway.com