มนุษย์ที่เป็นผู้นำคนแรกคือใคร


หลังจากที่ศึกษาภาวะผู้นำมาสักระยะ
คำถามนี้เป็นคำถามที่ผมต้องการคำตอบมากที่สุดคำถามหนึ่ง
พยายามค้นคว้าหาคำตอบ
จากแหล่งสืบค้นที่เชื่อถือได้
ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน

ผมอยากให้พวกเราลองถามตัวเอง
ลองคิดคำตอบของคุณว่า เป็นใครหรือคนกลุ่มใด

ถ้าโบราณดึกดำบรรพ์หน่อย
ก็น่าจะเป็นหัวหน้าเผ่า
ผู้ครองเมืองหรือกษัตริย์

ถ้าถามว่าเป็นใคร?
เราอาจนึกถึงชื่อ “อเล็กซานเดอร์มหาราช”

ผมเองก็คิดคำตอบประมาณนั้นเช่นกัน
แต่ในที่สุดก็ค้นพบว่าตัวเอง
ติดกับดักความคิดเดิมๆบางอย่าง

มันคือความคิดที่ยึดติดว่า
ผู้นำคือเรื่องของ”ตำแหน่ง”
จะเห็นว่าคำตอบที่เกิดขึ้นมาในความคิดเราทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับตำแหน่งทั้งสิ้น

ถ้างั้นเอาใหม่
แล้วคำตอบที่ตามหาที่ว่ามันควรเป็นอย่างไร

ก็คงต้องมองที่ความหมายอันแท้จริง
ของคำว่า”ผู้นำ”

คำว่า “ผู้นำ” ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

ผู้นำคือคำว่า”อิทธิพล”ที่เรามีต่อใครคนใดคนหนึ่ง
John C Maxwell

“อิทธิพล” คือสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมหรือความคิดของบุคคล ซึ่งอาจดีหรือไม่ดีก็ได้

หรืออาจกล่าวได้ว่าจะมีผู้นำก็ต่อเมื่อต้องมี”ผู้ตาม”
อย่างน้อย 1 คน

นั่นหมายถึงว่าผู้นำคนแรกสำหรับมวลมนุษยชาติก็น่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีมนุษย์ ถือกำเนิดขึ้นอย่างน้อย 2 คนบนโลกนี้

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบนี้นะครับ
ถ้าอดัมกับอีฟคือมนุษย์สองคนแรกบนโลกนี้

ไม่อดัมกับอีฟหล่ะครับ ที่ต้องเป็นผู้นำคนแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

ใครที่สร้างอิทธิพลกับอีกคนนึงก่อนคนนั้นคือผู้นำ

แบบนี้เราก็ได้คำตอบแล้วนะสิ 😊

ก่อนที่จะสรุปหรือบันทึกแบบนี้
ผมกลับคิดขึ้นมาได้ว่า….
Leadership within you
เราล้วนมีความเป็นผู้นำในตัวเอง
ผมมักพูดเสมอในทุกครั้งในการจัดฝึกอบรมเรื่องภาวะผู้นำให้กับองค์กรต่างๆ

นั่นหมายความว่าการที่เรามีอิทธิพลกับตัวเอง
นำพาตัวเองไปในทิศทางใดๆ
เรากำลังใช้ภาวะผู้นำแล้ว

ในที่สุดเราคงจะสรุปได้ว่า
ภาวะผู้นำเกิดขึ้นพร้อมๆกับการถือกำเนิดขึ้นของมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้

การนำพาตัวเองออกไปล่าสัตว์หาอาหาร
ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือหลบเลี่ยงอันตราย
ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือสัตว์

ล้วนแต่เกิดจากภาวะผู้นำทั้งสิ้น
ภาวะผู้นำในตัว เกิดขึ้น พร้อมกับมนุษย์
และมันจะอยู่ในตัวเราตลอดไป…

ขึ้นอยู่ที่ว่าเรารู้จักมันและนำมันมาใช้อย่างถูกต้องหรือไม่
เพราะการมีผู้นำที่ดีย่อมทำให้องค์กรเข้มแข็ง
และก้าวไปข้างหน้า

เช่นกันครับ….

หากเราใช้ภาวะผู้นำสร้างอิทธิพลที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตย่อมสร้างชีวิตให้เข้มแข็งและก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

ผู้นำคนแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ก็คงยังเป็นความลับต่อไป
เช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำตอบว่า มนุษย์คนแรก คือใคร….

วันใดเมื่อเราได้รับคำตอบนี้
เมื่อนั้นเราคงได้คำตอบว่า

“ผู้นำคนแรกในประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติคือใคร”
กัปตันหมี
Facebook : takeoff2life
Facebook : เรื่องเล่าสีขาว
กัปตันหมี : Line@ @leadertoday
Mystoryway.com