ประโยคนี้ต้องระวัง

“ผมคิดว่า…ฉันคิดว่า…ดิฉันคิดว่า”

สิ่งที่เราคิดกับความเป็นจริง
อาจจะสวนทางกันนะครับ….

ในวันที่โลกทุกวันนี้เป็น VUCA World

V Volatility ความผันผวน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดาได้ 
U Uncertainly คือ ความไม่แน่นอน ยากต่อการตัดสินใจ 
C Complexity คือความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ 
ในเชิงระบบ 
A Ambiguity คือ ความคลุมเครือไม่ชัดเจน ไม่สามารถคาดเดาผลได้ชัดเจน

อาจารย์นภดล ร่มโพธิ์ได้พูดไว้ใน Book Review หนังสือ Principals น่าสนใจถึงประโยคหนึ่งที่ต้องระวังในยุคปัจจุบันนี้ครับ

I think…

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับ 

เราควรกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนยอมรับความเห็นให้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงาน

และเราก็ควรที่จะยอมรับฟังนำมาพิจารณา
สำหรับความเห็นของคนอื่นๆ

แต่ในส่วนของตัวเราก่อนที่จะแสดงความเห็นใดๆ ผมอยากให้พวกเราลองหยุดนิ่งสักนิด
หยุดคิดสักหน่อย

สิ่งที่เราคิดนั้นมันผ่านการพิสูจน์ ไตร่ตรองอ้างอิงจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างหรือไม่

ถ้าคำตอบคือไม่…
ออกมาจากความรู้สึก ประสบการณ์
ความคิดของเราล้วนๆ

ถึงแม้ว่าความคิดนั้น

มันอาจจะเคยถูกต้อง
ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง

ได้โปรดระวังครับในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความ
ซับซ้อนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็ว
ชุดข้อมูลที่เราเคยเชื่อชุดข้อมูลที่เคยใช้ได้
ความคิดของเราหรือ
I think…

มันอาจผิดพลาดและใช้ไม่ได้กับบริบท
ในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ

ถ้าเป็นความคิดแสดงออกทั่วๆไป
อาจจะพอแก้ไข หรือสามารถเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ แต่ความคิดของคนที่เป็นผู้นำหรือผู้มีอำนาจ
อันนี้น่ากลัวครับ

พวกเราคงเคยได้ยินคำว่า”ฮิปโป” หรือ…
Highest Position Opinion กันมาบ้างแล้ว
ถ้าปล่อยให้ฮิปโปมันเพ่นพ่านอยู่ทั่วองค์กร
ความเห็นหรือ I think ของคนที่เป็นผู้นำหรือผู้มีอำนาจขาดการทัดทาน การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือ feedback ทุกคนก้มหน้ายอมรับโดย
ไม่มีใครกล้าโต้แย้งลองคิดดูสิครับว่า…
การตัดสินใจครั้งนั้นจะนำพาหายนะมาสู่องค์กรบุคคลหรือแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวของใครบางคนมากมายขนาดไหน

หยุดเถอะครับหยุดการเพ่นพ่านของเจ้าฮิปโปในองค์กรหรือหน่วยงานของท่าน

I think  …… ผมคิดว่า
ก่อนพูดคำหรือประโยคนี้หยุดคิดสักนิดเถอะครับ

ข้อคิดนี้ใช้ได้ทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวของทุกคน

หยุดคิดสักนิด……I think จะส่งคุณค่าขึ้นเยอะเลยครับ

กัปตันหมี

Photo: Pexels.com