“ชีวิตจะกังวลไปทำไม ในเมื่อ…”

ปัญหายังไม่เกิดขึ้น
แล้วจะกังวลไปเพื่อ….?
ชื่อไหมครับมีงานวิจัย บอกว่าเรื่องที่เรากังวล
80% ในชีวิตของเรามันไม่เคยเกิดขึ้นเลย

เรื่องบางเรื่องมันยังไม่เกิดขึ้น
(และอาจจะไม่เกิดขึ้นเลย…)

“แล้วเราจะกังวลไปเพื่อ….?”

ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขได้
แล้วจะกังวลไปเพื่อ..?
และเช่นกันครับปัญหากว่า 80 %ในชีวิตเราอยู่ในอำนาจที่เราควบคุมได้และแก้ไขได้ ขอเพียงใช้สติเวลาและความพยายาม

“แล้วเราจะกังวลไปเพื่อ….?”

ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้
แล้วจะกังวลไปเพื่อ..?
และท้ายที่สุด…
บางมุมของปัญหา เป็นเรื่องที่เราแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ในเรื่องของความเป็นจริงนี้
เกิดขึ้นได้กับทุกชีวิตเสมอ

ทำความเข้าใจและใช้ชีวิตอยู่กับมัน
มันก็คือความจริงในอีกมุมของชีวิต

“แล้วเราจะกังวลไปเพื่อ….?”

กัปตันหมี