EP12 พาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

https://www.podbean.com/media/share/pb-8pnxq-cc059a

พาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

Passport ที่คุณถือไปไหนก็ได้รับการต้อนรับ

โดยไม่ต้องขอวีซ่าให้ยุ่งยาก ประเทศไหนกันครับ?

ที่พลเมืองของเขาโชคดีได้มีโอกาสถือพาสปอร์ตที่สุดยอดเล่มนี้