EP14 ชื่นชมคุณหมอจากหัวใจกับความประทับใจบนฟ้า

https://www.podbean.com/media/share/pb-v8ips-cc5315

ความประทับใจบนฟ้าชื่นชมคุณหมอจากหัวใจ 

กับหน้าที่ที่ไม่มีวันหยุด…

 

หรืออาจเป็นเพราะเรารู้สึกว่า

มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตจนทำให้

เรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่ต้องทำงานอีกต่อไป

ค้นหาคำตอบด้วยกันครับ