นาทีการตัดสินใจ เหนือน่านฟ้าอิหร่าน

ความล่าช้าของการเดินทางโดยเครื่องบินกว่า 28 ชั่วโมงกับการตัดสินใจของกัปตัน

ที่จบลงด้วยเสียงปรบมือและคำชื่นชม

เรียนรู้เรื่องการตัดสินใจ

ทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

กับเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับ

ฟังผ่านPodbean

https://www.podbean.com/ea/pb-4fmwg-ceb41c

ฟังผ่าน Soundcloud

ฟังผ่าน Apple Podcast

https://apple.co/2ZPsz7M

ฟังผ่าน Spotify

https://open.spotify.com/episode/6tto7isLgkb36UGQoKzzkR?si=7ydFJfu1ScCqB8s8ErtAaQ

ฟังผ่าน YouTube

https://youtu.be/eKdifffz__c