EP25 “Respect” กับเรื่องเล่า “ที่นั่งที่คู่ควร”

https://www.podbean.com/media/share/pb-uttmm-cf9f55

EP25 “Respect” กับเรื่องเล่า “ที่นั่งที่คู่ควร”

คำว่า “Respect” การให้ความเคารพ 

หรือได้รับการเคารพ..

มันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกับอากาศที่เราหายใจครับ 

ในวันหนึ่งที่เรามีหรือได้รับ เราจะไม่นึกถึง

แต่วันนึงที่เราขาดเราจะรู้สึกคิดถึงมัน

มาฟังเรื่องเล่าหลากหลายเรื่องราว

ที่สะท้อนความสำคัญของคำว่า Respect 

ในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจนะครับ