EP25 “ทิ้งน้ำมัน ไม่ทิ้งความรับผิดชอบ”

https://www.podbean.com/media/share/pb-chrev-cfe3c3

EP25 “ทิ้งน้ำมัน ไม่ทิ้งความรับผิดชอบ”

Series “ปรับมุมชีวิต ข้อคิดจากการบิน”

เรื่องเล่าการบินกับแนวคิดการใช้ชีวิต

มันสอดคล้องกันอย่างน่าสนใจ

นี่คือเรื่องแรกที่ผมนำมาเล่า 

จากข้อมูล เรื่องราวการบินการบิน 

 

ฟังจบท่านอาจจะได้แนวคิดดีๆไปใช้ชีวิตนะครับ

กับเรื่องเล่า “ทิ้งน้ำมัน ไม่ทิ้งความรับผิดชอบ”