EP32 มีโรคระบาด แต่ไม่เคยขาดความรับผิดชอบ 

https://www.podbean.com/media/share/pb-uf34r-d1e4b9

EP32 มีโรคระบาด แต่ไม่เคยขาดความรับผิดชอบ 

การทำหน้าที่ที่ภารกิจสำคัญของเรา

กับความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบ”

มาค้นหาคำตอบกับความหมาย

ของคำว่าความรับผิดชอบกันนะครับ