EP35 การเดินทางที่เปลี่ยนไป

https://www.podbean.com/media/share/pb-zwvb7-d2d633

EP35 การเดินทางที่เปลี่ยนไป

บางสิ่งที่มีในชีวิต เราเราอาจจะไม่นึกถึงครับ

จนกว่าสิ่งนั้นจะเริ่มมีปัญหาหรือจากเราไป

 

มุมมองการใช้ชีวิต

กับ 3 ข้อแนะนำในการเดินทาง

ที่นำมาฝากทุกคนครับ