EP42 “Connect” คำนี้ที่หายไป

https://www.podbean.com/media/share/pb-vfffx-d51aa8

EP42 “Connect” คำนี้ที่หายไป

เพราะมนุษย์เชื่อมโยงกันครับเราอยู่ร่วมกัน 

เกื้อกูลกัน ในวันที่คำว่า”เชื่อมโยงหรือ Connect” หายไปจากสังคม

มันทำให้โลกรอบตัวเราเปลี่ยนไป

สิ่งที่ทำได้คือเข้มแข็งและผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน

เพื่อจะกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้ง 

กับเรื่องราววันนี้ “Connect คำนี้ที่หายไป”