EP43 ความสุขออกแบบได้

https://www.podbean.com/media/share/pb-fvahz-d56ad9

EP43 ความสุขออกแบบได้

ความสุขออกแบบได้ครับเพราะชีวิตเราไม่เหมือนชีวิตใคร

การเปรียบเทียบอาจทำให้เกิดความทุกข์

ความสุขที่พอดีคำ พอดีอิ่มน่าจะเป็นความสุขที่เหมาะสมกับเราที่สุดแล้วนะครับ

ฟังเรื่องราวประทับใจจากบนดอย เรื่องเล่าที่เก็บมาฝาก

จากการไป เชียงใหม่ครั้งล่าสุดของผม