EP45 เที่ยวบินที่ไม่มีผู้โดยสารเลยแม้แต่คนเดียว 

https://www.podbean.com/media/share/pb-8u6ck-d5fc45

EP45 เที่ยวบินที่ไม่มีผู้โดยสารเลยแม้แต่คนเดียว 

เที่ยวบินที่ไม่มีผู้โดยสารเลยแม้แต่คนเดียว

กับเรื่องราวทางเลือกสำรองในชีวิต

มาสำรวจชีวิตตัวเอง 

พร้อมกับฟังสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

กับอุตสาหกรรมการบินในวันนี้กันนะครับ