EP46 แกะรอยความสำเร็จ คำตอบที่สงสัย

https://www.podbean.com/media/share/pb-63pwq-d64251

EP46 แกะรอยความสำเร็จ คำตอบที่สงสัย

หนังสือหลายเล่มสารคดีหลายชุด

ที่ทำเรื่องราวชีวิตของคนสำเร็จ

เรากลับพบว่าสมการความสำเร็จหรือรหัสลับ

ความสำเร็จของบุคคลเหล่านั้น

ล้วนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

 

แล้วแท้จริงรหัสลับความสำเร็จมีอยู่จริงหรือไม่?

มาค้นพบคำตอบกันในเรื่องเล่าในวันนี้ครับ