EP48 คำทำนายเมื่อ 5 ปีที่แล้วของบิลเกตส์

https://www.podbean.com/media/share/pb-r2bk2-d6dac9

EP48 คำทำนายเมื่อ 5 ปีที่แล้วของบิลเกตส์

สถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส

ที่เกิดขึ้นในวันนี้ 

มันคือสิ่งที่บิลเกตส์ได้พูดไว้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว 

วันนี้ บิลเกตส์ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้ง 

เรามาฟังกันนะครับว่า 

ด้วยวิสัยทัศน์ ของ Bill Gates  

ที่พยากรณ์เรื่องนี้อย่างแม่นยำ 

เขามองภาพโลกในวันนี้

และในอนาคตเป็นอย่างไร