EP56  เรื่องดีๆกับ 14 วันที่ต้องกักตัว

https://www.podbean.com/media/share/pb-jyytq-d85d72

EP56  เรื่องดีๆกับ 14 วันที่ต้องกักตัว

เตรียมใจไว้แล้วครับว่าวันหนึ่งในการบิน

ว่าในเที่ยวบินอาจจะมีผู้ติดเชื้อ COVID-19

เมื่อวันนั้นมาถึงผมเรียนรู้อะไรบ้าง

และมีความทรงจำดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ในช่วงเวลากักตัว 14 วัน

ติดตามฟังได้นะครับ