“ทางเลือกหรือเลือกทาง”

เรามักได้ยินเสมอว่าชีวิตต้องมีทางเลือก
ต้องมีรายได้สำรอง…

สถานการณวันนี้….
“ชีวิตที่มีทางเลือก ก็ใช่ว่าจะรอดเสมอไป”

บางคนเป็นพนักงานประจำวันนี้ถูกเลิกจ้าง
ชีวิตที่เคยเชื่อว่ายังมีทางเลือก
อาชีพสำรองคือค้าขาย
วันนี้ห้างสรรพสินค้าปิดร้านค้าก็ต้องถูกปิดลง

นี่เป็นเพียง 1 ตัวอย่าง…

แล้วชีวิตต้องมีกี่ทางเลือก??
ถึงจะปลอดภัย ถึงจะเพียงพอ

ทางเลือกอาจไม่สำคัญเท่าเลือกทาง

ภาระในชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้
หากตัดภาระที่จำเป็นกับชีวิตจริงๆออกไป

มันอาจมีภาระที่ไม่จำเป็นบางอย่างซึ่งกำลังก่อปัญหาให้กับเราขณะนี้ มันล้วนแล้วแต่เกิดจาก
“การเลือกเส้นทาง”ของเราในอดีตทั้งสิ้น..

มีทางเลือกเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิต
แต่ชีวิตก็ควรจะเลือกทางที่ดีสำหรับตัวเรา
ด้วยนะครับ

กัปตันหมี