EP59 ” ที่จอดเครื่องบิน”กับปัญหาครั้งใหม่

https://www.podbean.com/media/share/pb-7i7fw-d9110e

EP59  ที่จอดเครื่องบินกับปัญหาครั้งใหม่

วันนี้ในโลกที่การบินหยุดชะงัก 

เครื่องบินที่เคยอยู่บนฟ้า

ต่างจอดสงบนิ่งบนพื้นดิน

ปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับ

ติดตามฟังได้นะครับ