EP62  50 ปีกับกรณีศึกษายาน Apollo 13 

https://www.podbean.com/media/share/pb-mqwv6-d99663

EP62  50 ปีกับกรณีศึกษายาน Apollo 13 

วันที่ 17 เมษายน ย้อนหลังไป 50 ปีที่แล้ว 

ภารกิจการพานักบินอวกาศสามคน

กลับบ้านด้วยความปลอดภัย

คือความท้าทายและการแก้ปัญหาที่สุดยอด 

เราเรียนรู้วิธีคิดและแก้ปัญหา

จากเหตุการณ์ครั้งนี้กันนะครับ