ยังคงมีผู้โดยสาร 15,000 คนต่อวันที่บินเข้าอังกฤษ โดยไม่มีการคัดกรองใดๆ

ยังคงมีผู้โดยสาร 15,000 คนต่อวันที่บินเข้าอังกฤษ

โดยไม่มีการคัดกรองใดๆ

Photo PA

Matt Hancock เจ้าหน้าที่เลขานุการด้านสุขภาพของอังกฤษกล่าวว่ายังคงมีผู้โดยสารจำนวน 100,000 กว่าคนต่อสัปดาห์ที่ยังคงเดินทางจากเมืองต่างๆทั่วโลก ซึ่งหมายรวมถึงจีน,อิตาลีและอเมริกา เมืองที่มีอัตราการติดเชื้อสูงแต่พวกเขาเหล่านั้นเดินทางมายังสนามบินโดยไม่มีการคัดกรองใดๆ

 

ซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆที่มีมาตรการเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือนิวซีแลนด์ที่มีการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 14 วันโดยไม่มีข้อยกเว้น

อะไรคือเหตุผลที่รัฐบาลอังกฤษปล่อยปละละเลยขนาดนั้น ? รัฐบาลอังกฤษกล่าวว่าการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่สนามบินมีผลน้อยมากสำหรับการยับยั้งการติดเชื้อ พร้อมให้ความเห็นต่อว่า

“เราไม่ตรวจคัดกรองผู้โดยสารเพราะจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศลดลงอย่างมาก …

การเปิดอิสระให้เดินทางเข้าประเทศแทบไม่มีผลกระทบกับการแพร่เชื้อ เพราะปัจจุบันในอังกฤษมีการแพร่เชื้อในอัตราที่สูงมากอยู่แล้ว !?!

…การตรวจคัดกรองเกือบไม่มีผลอะไร

เพราะต้องใช้เวลาถึง 14 วันในการที่เชื้อจะแสดงอาการ…”

….

เจ้าหน้าที่คนเดิมกล่าว

กัปตันหมี