EP64  ความมั่นใจในตัวเอง สร้างได้ถ้าเข้าใจ

https://www.podbean.com/media/share/pb-fwvsp-d9e0f0

EP64  ความมั่นใจในตัวเอง สร้างได้ถ้าเข้าใจ

ความมั่นใจในตัวเองเป็นเรื่องดีครับ

แต่ก็มีมุมที่น่ากลัวต้องระวัง

เหมือนเหรียญ 2 ด้าน

มาทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ 

ในวันนี้กันครับ