EP65  จดหมายของ Sundar Pichai 

https://www.podbean.com/media/share/pb-vkvgi-da098f

EP65  จดหมายของ Sundar Pichai 

น่าสนใจนะครับการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ที่ว่ายากแล้ว การสื่อสารด้วยการเขียน

ส่งเป็นข้อความให้คนหนึ่งแสนคนอ่าน

ท้าทายมากๆครับ

มาติดตามกันนะครับ