EP66  ปรับตัวปรับใจ..คำถามดีๆที่ควรถามตัวเอง

https://www.podbean.com/media/share/pb-ai3uw-da216c

EP66  ปรับตัวปรับใจ..คำถามดีๆที่ควรถามตัวเอง

วันนี้มีคำถามดีๆที่ควรถามตัวเองเพื่อรับมือ 

ในการใช้ชีวิต และรับมือกับความเครียด

ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ 

ไปพบคำถามและคำตอบที่ดีกันนะครับ