EP68  จดจ่อใส่ใจ Attention Management 

https://www.podbean.com/media/share/pb-mgxw6-da61b0

EP68  จดจ่อใส่ใจ Attention Management 

ร้อยวันร้อยเรื่องราว เรื่องที่ 6

การทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน 

นับเป็นเรื่องดี แต่ถ้าอยากทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

ทักษะที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้คืออะไร

ติดตามฟังกันนะครับ