EP73  60 ปี 16 ความประทับใจ”การบินไทย”

https://www.podbean.com/media/share/pb-djij4-dad6e8

EP73  60 ปี 16 ความประทับใจ”การบินไทย”

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 11 เรื่องที่ 11

 

มาร่วมกันย้อนรำลึกถึง 60 ปี

ของการบินไทยพร้อมก้าวไปสู่ปีที่ 61 

ปีที่เราจะเข้มแข็ง แข็งแรง

ให้สมกับเป็นสายการบินแห่งชาติ

สายการบินของคนไทยทุกคน

ไปด้วยกันนะครับ

ข้อมูล FB Thai Airways

กัปตันหมี