60 ปี บริษัทการบินไทย 1 พฤษภาคม 2563

พระราชดำรัสนี้จะอยู่ในหัวใจของพวกเราพนักงานการบินไทยทุกคน

กัปตันจีรพัฒน์ เอี่ยมสรรพางค์