EP74  60 ปี 16 ความประทับใจ”การบินไทย” ตอนที่ 2

https://www.podbean.com/media/share/pb-j595y-db06a0

EP74  60 ปี 16 ความประทับใจ”การบินไทย” ตอนที่ 2

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 12 เรื่องที่ 12

 

วันนี้เมื่อ 60 ปีที่แล้ว

เที่ยวบินแรกของเราได้เริ่มต้นขึ้น

มาร่วมกันย้อนรำลึกถึง 60 ปี

ของการบินไทยพร้อมก้าวไปสู่ปีที่ 61 

ปีที่เราจะเข้มแข็ง แข็งแรง

ให้สมกับเป็นสายการบินแห่งชาติ

สายการบินของคนไทยทุกคน

ไปด้วยกันนะครับ

กัปตันหมี