EP75 หนังสือที่มีมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท

https://www.podbean.com/media/share/pb-q2cpv-db20f0

EP75 หนังสือที่มีมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 13 เรื่องที่ 13


มันคือหนังสือคู่มือ(Aircraft Operations and  Maintenance Manual) 

สำหรับคู่มือเครื่องบินของท่านประธานาธิบดี

Air Force One

ที่มีมูลค่าถึง 84 ล้านเหรียญสหรัฐ!!

มันฟังเรื่องราวนี้

พร้อมปรับมุมชีวิตข้อคิดจากเรื่องเล่ากันนะครับ

กัปตันหมี