EP77  วิสัยทัศน์ หรือ วิกฤต 

https://www.podbean.com/media/share/pb-v2ctf-db561d

EP77  วิสัยทัศน์ หรือ วิกฤต 

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 15 เรื่องที่ 15

 

วิกฤตหรือวิสัยทัศน์ 

มีผลต่อการขับเคลื่อนของชีวิตเราครับ 

ทางเลือกที่ดีสำหรับชีวิต

คือการขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ 

ฟังคำสอนที่ผมคุยกับลูกสาวในวันนี้

บางมุมเป็นเรื่องเล่าจากชีวิตของผมเอง 

อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านได้นะครับ

 

กัปตันหมี