EP78  สปิริตนักกีฬาในตัวคุณ 

https://www.podbean.com/media/share/pb-vbjdn-db7539

EP78  สปิริตนักกีฬาในตัวคุณ 

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 16 เรื่องที่ 16

สปิริตนักกีฬาในตัวคุณ

ชีวิตเต็มไปด้วยการแข่งขัน

สปิริตความเป็นนักกีฬาในตัวเรา

ยังคงอยู่ตลอดเวลา

เรียนรู้,ยอมรับและนำไปปรับใช้กันนะครับ 

 

กัปตันหมี