EP80  โอกาสในวิกฤต 

https://www.podbean.com/media/share/pb-fhtwh-dba68b

EP80  โอกาสในวิกฤต 

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 18 เรื่องที่ 18

โอกาสในวิกฤต 

กับตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์นี้

และการใช้คำพูดเพียง 1 คำ 

เปลี่ยนสถานะการแย่ๆ 

เป็นเรื่องราวดีๆที่มีโอกาสอยู่ในนั้น

 

กัปตันหมี