EP81  โลกการบินกำลังเปลี่ยนไป 

https://www.podbean.com/media/share/pb-wuep6-dbbe59

EP81  โลกการบินกำลังเปลี่ยนไป 

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 19 เรื่องที่ 19

การปรับตัวของสายการบิน 

กับการบินรูปแบบใหม่ 

ที่เป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์

เกิดขึ้นจากการปรับตัวและการตั้งถามคำถาม 

คำถามที่เปลี่ยนสถานการณ์

และหาทางออกให้กับเรา 

คำถามนั้นคืออะไร

ติดตามฟังได้ในวันนี้นะครับ

กัปตันหมี