EP82  สมการความโชคดี 

https://www.podbean.com/media/share/pb-82uar-dbd75f

EP82  สมการความโชคดี 

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 20 เรื่องที่ 20

 

มาคุยกันกับเรื่องราวของ

ความพร้อม+โอกาสและผลลัพธ์ 

นั่นคือคือความโชคดีมีความสุข

ในเรื่องเล่าวันนี้กันนะครับ

 

กัปตันหมี