EP84 การสร้าง Brand แบบลัทธิของ Nike 

https://www.podbean.com/media/share/pb-6x9e2-dc0848

EP84 การสร้าง Brand แบบลัทธิของ Nike 

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 22 เรื่องที่22

 

กรณีศึกษาที่น่าสนใจ

ในการสื่อสารโดยใช้เรื่องเล่า

ของแบรนด์ระดับโลกอย่าง Nike

มีเรื่องที่น่าสนใจ

ที่จะคุยกันในวันนี้มากมายครับ

 

กัปตันหมี