EP86 มุมมองชีวิตแนวคิดจาก”หมีจำศีล”

https://www.podbean.com/media/share/pb-w4g4m-dc443f

EP86 มุมมองชีวิตแนวคิดจาก”หมีจำศีล”

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 24 เรื่องที่ 24

ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่ไถ่ถามกัน

จากหลายท่านสถานการณ์ในวันนี้ผมมีมุมมอง 

แนวคิดการใช้ชีวิตอย่างไร

ผมจะเล่าให้ฟังกับการใช้ชีวิตของผม

ที่ผมเรียกว่าการจำศีลแบบมีคุณภาพ 

มาฟังกันในวันนี้นะครับ

กัปตันหมี