EP88  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากก้าวที่ 25 ของผม

https://www.podbean.com/media/share/pb-hku7b-dc873f

EP88  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากก้าวที่ 25 ของผม

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 26 เรื่องที่ 26

ผมเดินทางมาถึง  1 ใน 4 

ของโครงการ 100 วัน 100 เรื่องราวแล้วนะครับ 

25 เรื่องเล่าจาที่ตั้งใจไว้ 100 เรื่อง

25 วันต่อเนื่องสำหรับการการเล่าเรื่อง

แบบไม่มีวันหยุด ผมเรียนรู้อะไรบ้าง

ข้อคิดจากการเดินทางครั้งนี้ 

ผมจะเล่าให้ฟังครับ

 

กัปตันหมี