EP89  ยาไทลินอล กับ Boeing 737

https://www.podbean.com/media/share/pb-nj37h-dca5d0

EP89  ยาไทลินอล กับ Boeing 737
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 27 เรื่องที่ 27
 
กรณีศึกษาเรื่องยาไทลินอล
และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ครั้งกับโบอิ้ง 737 
มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไร
และนำไปปรับใช้กับชีวิตเราได้อย่างไรบ้าง
ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ
 
กัปตันหมี