EP94  แว่นตาหลากสี

https://www.podbean.com/media/share/pb-ii45b-dd1b69

EP94  แว่นตาหลากสี
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 32 เรื่องที่ 32
 
เรื่องราวที่ได้เรียนรู้กับการใช้สื่อสาธารณะ 
การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
กับมุมมองที่มองผ่านเลนส์ 
ของแต่ละคนที่สีสันแตกต่างกัน
ทำให้ภาพเดียวกันแต่ต่างคนมองก็เห็นแตกต่าง
เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างนี้
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม
มาฟังเรื่องราวนี้กันนะครับ
 
กัปตันหมี