EP96  V1 จะหยุดหรือไปต่อ

https://www.podbean.com/media/share/pb-6jtt4-dd736e

EP96  V1 จะหยุดหรือไปต่อ
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 34 เรื่องที่ 34
 
วันนี้ชวนคุยเรื่องจุดสำรวจในชีวิต V1
จุดที่เราจะบอกตัวเองว่าจะหยุดหรือไปต่อ 
และเรื่องราวข้อคิดจากเสน่ห์ของอาชีพ
ที่อาจจะทำให้ทุกวันของการตื่นมา
ทำงานในตอนเช้าของคุณเปลี่ยนไป
 
กัปตันหมี