EP97  ช่วงนี้นักบินเค้าทำอะไรกันนะ?

https://www.podbean.com/media/share/pb-aj3w4-dd8782

EP97  ช่วงนี้นักบินเค้าทำอะไรกันนะ?
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่35 เรื่องที่ 35
 
ช่วงเวลานี้เคยสงสัยไหมครับว่า
นักบินเขาทำอะไรกัน
ในวันที่ไม่มีเที่ยวบินให้ไปบิน
ผมจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยครับ
พร้อมกับข้อคิดของคำว่าโอกาสและความพร้อม
มาฟังกันนะครับ 
 
กัปตันหมี